dr Kinga Siewior

doktor, literaturoznawczyni. Współpracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, w Ośrodku od 2015 roku. Zajmuje się zjawiskami z pogranicza fotografii i literatury, geopoetyką, środkowoeuropejskimi politykami i poetykami pamięci oraz mariażami dwudziestowiecznych ideologii z literaturą, przygotowuje rozprawę poświęconą narracjom tzw. Ziem Odzyskanych. Autorka  kilkunastu artykułów naukowych i książek Odkrywcy...oraz Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (IBL 2018),    Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. O fotografii w polskim reportażu podróżniczym (Universitas 2012). Kuratorka Ośrodka w semestrze zimowym 2016/2017.  

 

Kontakt: k.m.siewior@gmail.com