W projekcie asystują młodsi badacze (junior assistants). Ich zadaniem jest opracowanie materiałów archiwalnych, biograficznych i współpraca przy tworzeniu finałowej publikacji