dr Jakub Muchowski

Doktor, pracownik Zakładu Dziejów Historiografii i Metodologii Historii Instytutu Historii UJ, współzałożyciel Ośrodka. Zajmuje się teorią pisarstwa historycznego, historią intelektualną, historią społeczną powojnia, badaniami nad Holokaustem i ludobójstwem, dziejami praw człowieka i problematyką historycznej sprawiedliwości. Jest sekretarzem redakcji czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne”. Autor Polityki pisarstwa historycznego (FNP, 2015) i Historyki Shoah (PWN, 2006). Kurator Ośrodka w semestrze letnim 2015/2016.

 

Kontakt: jakub.muchowski@uj.edu.pl