mgr Karolina Koprowska

Absolwentka filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej i judaistyki, w Ośrodku od 2016 roku. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, YIVO Institute for Jewish Research, The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program at Tel Aviv University. Współautorka książki Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna (Szczekociny 2014). Redaktorka monografii Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść (Kraków 2016). Obecnie pracuje nad projektem badawczym Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć.

 

Kontakt: kar.koprowska@gmail.com