Projekt Awkward Objects Of Genocide. Vernacular Art on the Holocaust and Ethnographic Museums realizowany jest w ramach działań Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przez grupę badawczą, w skład której wchodzą: dr hab. Roma Sendyka (UJ), mgr Magdalena Zych (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli), dr Erica Lehrer (University of Concordia), dr Wojciech Wilczyk, we współpracy z zaproszonymi asystentami (junior researchers: dr Maria Kobielska, mgr Sylwia Papier, mgr Karolina Koprowska, mgr Katarzyna Grzybowska, mgr Katarzyna Maniak) i dyskutantami (conversants).