Projekt Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce realizowany jest przez zespół pod kierownictwem dr hab. Romy Sendyki, w którego skład wchodzą współpracownice i współpracownicy Ośrodka: dr Karina Jarzyńska, dr Maria Kobielska, dr Jakub Muchowski, mgr Aleksandra Szczepan, a także dr Jacek Małczyński i mgr Aleksandra Janus. Jako stypendyści w programie pracują ponadto mgr Kinga Siewior, mgr Łukasz Posłuszny, Mikołaj Smykowski i dr Katarzyna Suszkiewicz. Stale współpracuje również mgr Jagoda Mytych oraz artyści: Karolina Grzywnowicz i Łukasz Baksik. Zespół złożony z kulturoznawców, socjologów, etnografów, historyków i religioznawców poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ mają porzucone, kontestowane, nieupamiętnione lokalizacje na kształtowanie współczesnych procesów pamięci kulturowej i budowy tożsamości, postaw wobec przeszłości i relacji w obrębie różnych grup społecznych.