Spotkanie "Fabryki rewolucji"

Zapraszamy na spotkanie pt. Fabryki rewolucji, w trakcie którego o książce Robotnik – performanse pamięci dyskutować będą:

Maria Kobielska, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

Tadeusz Koczanowicz, dramaturg, publicysta

Beata Kowalska, Instytut Socjologii UJ

Prowadzenie: Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique - edycja polska

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia, godz. 18. 30, ul Grodzka 52, sala 79 (II piętro)

 

Spotkanie współorganizowane jest przez Instytut Socjologii UJ, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci oraz "Le Monde Diplomatique" - edycja polska.

Tytułowa figura robotnika i związane z nią performanse pamięci przedstawione są z punktu widzenia kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuki, teatrologii i muzykologii. Autorki i autorzy przyglądają się rzeczywistości fabryki i ulicy jako miejscom kształtowania się tożsamości proletariatu przemysłowego, figurom robotnicy i robotnika w projektach awangardy teatralnej i artystycznej. Analizują przy tym wielostronne praktyki kulturowe: od strajków i demonstracji przez film awangardowy, teatr polityczny, scenę kabaretową i socrealistyczne przedsięwzięcia kulturalne po projekty kuchni modernistycznej, sport robotniczy i sztukę proletariacką.W ten sposób powstaje wielostronna, a zarazem fragmentaryczna i rozproszona perspektywa, która pozwala spod dokumentów, narracji i wizualnych przedstawień wyjrzeć wciąż problematycznej i nie dość rozpoznanej w kulturze polskiej figurze robotnika. Zamieszczone w tomie teksty same stają się swoistymi performansami pamięci, w ramach których autorzy starają się odtworzyć historię, której podstawowym medium pozostają ciało i gesty – uchwycone we fragmentarycznych relacjach, migawkowych obrazach, pojedynczych scenach.

Data opublikowania: 15.01.2018
Osoba publikująca: Sylwia Papier

Polecamy Polecamy

 

 

 

Na skróty Na skróty