Wykład prof. Barbary Törnquist-Plewy

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci i Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ zapraszają na wykład Bóle fantomowe amputowanych pamięci. Lokalna pamięć i jej przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, który wygłosi prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund University).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o  godz. 17:30 w  sali 302 przy ul. Grodzka 64.

 

Wiele miast w  naszej części Europy doświadczyło w XX wieku nieomal całkowitej wymiany populacji. Wrocław, Lwów, Uście nad Łabą, Zadar, Wyszehrad – jak współcześni mieszkańcy tych miejscowości odnoszą się do czystek etnicznych, które wydarzyły się niegdyś w ich mieście? Szczególnie interesującym  pytaniem jest, jak   owe wspólnoty kształtują swoje relacje z dziedzictwem kulturowym tych, którzy „zniknęli”?

Wykład prezentuje wyniki międzynarodowego projektu badającego współczesne kultury miejskie. Odnosi się również do publikacji Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe (Berghahn Books, 2016).

 

Barbara Törnquist-Plewa – dyrektorka Centre for European Studies na Uniwersytecie w Lund. Od 2013 roku kieruje siecią badawczą, łączącą naukowców z 34 krajów świata zajmujących się studiami nad pamięcią. Wydała m.in.  Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe (z Niklasem Bernsandem i Eleonorą Narvselius, 2015).

Data opublikowania: 15.01.2018
Osoba publikująca: Sylwia Papier

Polecamy Polecamy

 

 

 

Na skróty Na skróty