Semestr II (2015/2016)

Kurator: Jakub Muchowski

 

  • Wykład Víta Šislera (Uniwersytet Karola w Pradze) Contested Memories of War in the Serious Game Czechoslovakia 38-89: Assassination, Wydział Polonistyki UJ; prowadzenie: dr Maria Kobielska, dr Tomasz Z. Majkowski (WP UJ)

 

  • Dyskusja wokół projektu Dziadek z Wehrmachtu autorstwa Marcina Jarząbka i Karoliny Żłobeckiej (Instytut Historii UJ), Wydział Polonistyki UJ; uczestnicy: autorzy oraz Maria Kobielska (Wydział Polonistyki UJ); współpraca: Seminarium Historii Społecznej i Kulturowej UJ

 

  • Wykład Leonidasa Donskisa (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa) To Remember or Dismember? The Jews in Present Lithuanian Memory, Wydział Polonistyki UJ; prowadzenie: Paweł Bukowiec i Beata Kalęba (WP UJ); współpraca: Pracownia Kultury Litwy UJ

 

  • Wykład Ronny Miron (Bar-Ilan University), The Angel of Jewish History. The Idea of the Jewish Past in Twentieth Century, Wydział Polonistyki UJ

 

  • Dyskusja wokół książki Jana Borowicza (UW) Nagość i mundur, Wydział Polonistyki UJ, prowadzenie: Agnieszka Dauksza (UJ)

 

  • Polskie doświadczenie migracji i uchodźstwa, warsztaty Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci UJ dla uczniów Gimnazjum Nr 3 w Krakowie