Semestr I (2015/2016)

Kuratorka: Aleksandra Szczepan

 

  • From Edinburgh to Płaszów. Practice Based Research – wykład Chrisa Rankina i Kenny’ego Frasera (College of Art, University of Edinburgh) na temat projektów zagospodarowania terenów obozów Płaszów i Liban

 

  • Polityka pisarstwa historycznego – dyskusja wokół książki dr. Jakuba Muchowskiego współorganizowana z Polskim Towarzystwem Historycznym z udziałem dr. Piotra Witka, autora, dr Justyny Tabaszewskiej i dr. Adama Izdebskiego, prowadzenie: dr Maria Kobielska

 

  • projekcja filmu A Requiem for Syrian Refugees w reż. Richarda Wolfa i dyskusja z udziałem dr hab. Beaty Kowalskiej, Anny Bednarczyk, Ingi Hajdarowicz i Kai Puto, prowadzenie: Maciej Jakubowiak (w ramach Dnia Solidarności z Uchodźcami)

 

  • Mapa i terytorium. Kolonialne wytwarzanie pamięci Wielkiej Wojny na cmentarzach Galicji – wykład dr. Wojciecha Szymańskiego (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), partnerem wydarzenia było Międzynarodowe Centrum Kultury

 

  • Ukraińskie węzły pamięci – dyskusja z udziałem dr hab. Ołeny Hałety, dr Katarzyny Kotyńskiej i Ziemowita Szczerka, prowadzenie: Kaja Puto), partnerem wydarzenia była Katedra Ukrainistyki IFW UJ

 

  • Zraniona kultura – dyskusja wokół książki Antologia studiów nad traumą z udziałem dr. Tomasza Łysaka, dr Katarzyny Bojarskiej, dr. hab. Tomasza Majewskiego i dr Romy Sendyki, prowadzenie: Aleksandra Szczepan

 

  • Banalność – spotkanie warsztatowe z dr hab. Iwoną Kurz na temat kwestii banalności w pamięci o Zagładzie