Semestr I (2014/2015)

Kuratorka: Roma Sendyka

 

  • Reconstructing Jewish Ukraine in Contemporary Krakow – spotkanie z Jasonem Francisco (Emory Univ., Stanford). Dyskusja dotyczyła wystawy Unfinished Memory (Niedokończona pamięć). W dyskusji udział wzięli Erica Lehrer (Concordia Univ.), Jonathan Webber (UJ) i Kinga Migalska (MCK)

 

  • Totally Unofficial. Spotkanie z Jakubem Muchowskim (Wydział Historyczny UJ) – rozmowa na temat autobiografii Rafała Lemkina i historii pojęcia ludobójstwa

 

  • Art in the Catastrophe – spotkanie z Jürgenem Josephem Kaumkötterem, kuratorem, autorem książki Art in Auschwitz 1940-1945 oraz Śmierć nie ma ostatniego słowa. Sztuka w tragicznych latach 1933-1945