Projekt Matrix

Macierz – w archaicznej polszczyźnie: matka, rodzicielka, z łaciny: samica rozpłodowa. Inaczej: wzór, matryca, układ elementów, główne miejsce składowania informacji (macierz dyskowa), struktury w komórkach biologicznych (macierz jądrowa, macierz mitochondrialna). Określenie oznaczające prapoczątek. Najważniejszy, wyjściowy element systemu.


Kolektyw Kuratorski gorąco zaprasza krytyczki i krytyków, naukowców i naukowczynie, kuratorki i kuratorów, artystów i artystki oraz wszystkich zainteresowanych do performatywnego, efemerycznego działania, którego celem jest zmiana pola wizualnego dotyczącego kobiet na uniwersytecie. Nasza akcja przybierze formę Pop-Up Museum – trzygodzinnej wystawy, w ramach której uczestniczki i uczestnicy, wybrani w otwartym naborze zaprezentują  m.in. przygotowane wcześniej obiekty – artystyczne i archiwalne. 20 kwietnia 2018 będziemy wspólnie szukać w przestrzeni Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego takich środków wypowiedzi i wizualizacji, które pozwalają wcielić i wypróbować model inkluzywnego przedstawiania historii nauki. Czekamy na propozycje pięciominutowych prezentacji o różnorodnej formie (np. performans, ingerencja w przestrzeń Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentacja obiektu artystycznego lub fragmentu archiwum, pracy naukowej, listów czy fotografii).

Na zgłoszenie prezentacji czekamy do 15.03.18. Akcja MATRIX odbędzie się 20.04.18 (17:00-20:00) w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, Kraków.

http://projektmatrix.pl/