Wystawa "KL Plaszow"

Wystawa Dawny KL Plaszow powstała z inicjatywy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach i będzie eksponowana na terenie poobozowym do momentu powstania Muzeum – Miejsca Pamięci. Finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie Zespołu polegało na opracowaniu merytorycznym i koncepcyjnym tablic informacyjnych, m. in. w zakresie doboru fotografii oraz zachowanych relacji świadków.

 

Zespół OBKP WP UJ: Aleksandra Guja, Natalia Giemza, Katarzyna Grzybowska, Karolina Koprowska, Joanna Krasicka, Sylwia Papier, Anna Ratajczak, Roma Sendyka, Grzegorz Wójcik

 

Zespół Muzeum: Monika Bednarek, Marta Śmietana

 

Konsultacja merytoryczna: Ryszard Kotarba

 

Opracowanie graficzne: Monika Bielak