dr Katarzyna Maniak

Antropolożka kultury, asystentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury UJ. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, redaktorka publikacji Słownik kultury (Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Imago Mundi 2016). Bada formy instytucjonalizacji kultury oraz teorie i praktyki eksponowania dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się również antropologią sztuki oraz kulturą wizualną.W ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont 2020) pełniła rolę asystentki badawczej Profesora Arnda Schneidera.

Kontakt: katarzyna.maniak@uj.edu.pl