Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

 

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci powstał 1 października 2014 roku na podstawie zarządzenia Rektora UJ. Jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Szczególny nacisk kładzie na analizę zjawisk charakterystycznych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ośrodek prowadzi otwarte spotkania i dyskusje na istotne tematy w reakcji na bieżące tendencje i zainteresowania badawcze w obszarze studiów pamięciowych.

 

Kierowniczką Ośrodka jest dr hab. Roma Sendyka.

 

Do Rady Konsultacyjnej Ośrodka należą prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Grzegorz Niziołek (WP UJ) i dr hab. Roma Sendyka (kierowniczka).

 

Pracownicy wydziału organizujący działanie Ośrodka: dr hab. Roma Sendyka, dr Maria Kobielska, dr hab. Tomasz Bilczewski, dr hab. Tomasz Majewski.

 

Ośrodek  współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, m. in. University of British Columbia (Kanada, Prof. Bożena Karwowska), University of Edinburgh (Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture, Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, UK,  Chris Rankin i Kenny Fraser),  University of Loyola Marymont (USA, prof. Holly Levitsky).

 

W listopadzie 2015 Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci został nagrodzony w programie Horyzont 2020 (temat: Reflective Society). Ośrodek jest wykonawcą projektu  Awkward Objects Of Genocide. Vernacular Art on the Holocaust and Ethnographic Museums (kier. Roma Sendyka, we współpracy z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) w ramach grantu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, w którym głównym wykonawcą jest zespół Uniwersytetu w Klagenfurcie. Ośrodek współpracuje m.in. z grupami badawczymi z Humboldt-Universität zu Berlin, University of Edinburgh, Universitetet I Oslo. Kwota grantu wynosi 80 tys euro (całego: 2 300 000 eur), czas trwania 36 miesięcy (2016-2019).