dr Karina Jarzyńska

Doktor, literaturoznawczyni, religioznawczyni, współpracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku WP UJ, współzałożycielka Ośrodka. Zajmuje się teoriami literatury i religii oraz historią ich relacji w ramach poszczególnych kultur, historią intelektualną XX wieku, medialnymi uwarunkowaniami kultury oraz edukacją kulturalną. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i książek Literatura jako „ćwiczenie duchowe". Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej (Universitas 2018) oraz Eposy świata (Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011) . Kuratorka Ośrodka w semestrze letnim 2016/2017.

 

Kontakt: karina.jarzynska@gmail.com