dr hab. Roma Sendyka

Doktor habilitowana, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, współzałożycielka i kierowniczka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci od jego powstania w 2014 roku. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych,  w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci, obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci i wizualnymi badaniami  w kontekście ludobójstwa. Autorka książek Nowoczesny esej.Studium historycznej świadomości gatunku (Universitas 2006), Od kultury jado kultury siebie (Universitas 2015), współredaktorka tomów Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013), Pamięć i afekty (2014), Afektywne historie i polityki pamięci (2015), Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość (2016). Kieruje grantem Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production  (Horyzont 2020, Reflective Society) oraz zespołem badawczym Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci realizującym grantNieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH 2016, Rozwój).


Kontakt:  roma.sendyka@uj.edu.pl