1968-2018. Marzec, literatura, pamięć

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci oraz Pracownia Pytań Krytycznych na Wydziale Polonistyki UJ zapraszają na dyskusję poświęconą współczesnej pamięci o 1968 roku. Pięćdziesiątej rocznicy Marca 1968 roku towarzyszyły liczne uroczystości, wystawy, upamiętnienia, a także publikacje – przede wszystkim z zakresu literatury non-fiction.

O sposobach odnoszenia się do Marcowej przeszłości, wzorcach pamięci, krytycznym i pamięciowym potencjale literatury (na przykładzie takich książek, jak „1968. Czasy nadchodzą nowe” Cezarego Łazarewicza i Ewy Winnickiej, „Księga wyjścia” Mikołaja Grynberga czy „Ani tu, ani tam” Krystyny Naszkowskiej) będą rozmawiać Maria Kobielska, Paulina Małochleb i Paweł Sękowski. Spotkanie poprowadzi Dorota Kozicka.

 

Maria Kobielska (dr), adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, współzałożycielka Ośrodka, zajmuje się współczesną kulturą polską w perspektywie pamięci, przeszłości i polityki.

Dorota Kozicka (dr hab.), adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej WP UJ i kierowniczka Pracowni Pytań Krytycznych. Zajmuje się współczesną literaturą i krytyką literacką.

Paulina Małochleb (dr), krytyczka i historyczka literatury, przygotowuje książkę o pamięci kulturowej PRL we współczesnym reportażu.

Paweł Sękowski (dr), adiunkt w Instytucie Historii UJ, kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki na temat powojennych uchodźców z Polski w Europie; wykłada również w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Data opublikowania: 11.05.2018
Osoba publikująca: Sylwia Papier