Zaproszenie na dyskusję "Kultura wizualna w Polsce"

Spółdzielnia Ogniwo i Fundacja Bęc Zmiana zapraszają na spotkanie z Romą Sendyką, Iwoną Kurz i Łukaszem Zarembą.

Pretekstem do dyskusji o nowoczesnej i współczesnej polskiej kulturze wizualnej jest wydana przez wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana i Instytut Kultury Polskiej UW dwutomowa antologia „Kultura wizualna w Polsce” (tom 1: „Fragmenty”, tom 2: „Spojrzenia”). Zbiór obejmuje teksty i obrazy źródłowe (od Abramowskiego po Hansena, od Rydet po Leśmiana) wraz z komentarzami zespołu badawczego oraz autorskie hasła dotyczące praktyk widzenia (od obrazu do widowni, od billboardu do melodramatu, od Pałacu po podróbkę). Podejmuje próbę rozpoznania i zbadania różnych języków stosowanych w polskiej teorii obrazu i wizu
alności oraz wskazania obrazów swoistych dla polskiej kultury — takich, które pozwalają opisać ją z innej perspektywy, oraz takich, które wprowadzają nowe wątki do szerszej refleksji na temat kultury wizualnej.

Podczas spotkania spróbujemy przyjrzeć się językom tych teorii — często związanym z konkretnymi twórcami i nieznajdującym historycznej kontynuacji — oraz przedstawionej w antologii koncepcji kultury wizualnej w Polsce rozumianej jako zróżnicowany i wielomedialny obszar praktyk widzenia i przedstawiania. W jaki sposób polscy teoretycy odnosili się do zagadnień widzenia, obrazów i widowni? Jakie działania artystyczne służyły wyrażaniu i problematyzowaniu tych kwestii? Jak widzenie i obrazowanie są praktykowane na co dzień, jak przejawiały się i przejawiają w działaniach potocznych?

W spotkaniu, które poprowadzi kulturoznawczyni i reportażystka Kaja Puto udział wezmą:

dr hab. Roma Sendyka — antropolożka, zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci,

dr Łukasz Zaremba i dr hab. Iwona Kurz — współredaktorzy książki, kulturoznawcy, pracownicy Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorzy pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.

Wstęp wolny!

Fragment książki:
issuu.com/beczmiana/docs/kultura_wizualna_fragmenty-sample

 

Więcej informacji

Data opublikowania: 09.04.2018
Osoba publikująca: Sylwia Papier