Zebranie Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci zaprasza na wykład organizowany przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, który odbędzie się  4 grudnia o godz. 17:30 w sali 302 przy ul Grodzkiej 64.

 

Erica Lehrer (Concordia University), Roma Sendyka (UJ), Wojciech Wilczyk (UJ), Magdalena Zych (UJ, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) przedstawią badania prowadzone w ramach projektu Awkward Objects of Genocide. Vernacular Art. And the Holocaust in and beyond Ethnographic Museums prowadzone w ramach projektu Transmitting Contentious Heritages through Arts. From Intervention to Co-Production (TRACES, Horyzont 2020).

 

 

TRACES bada dziedzictwa jako procesy o charakterze relacyjnym, dynamicznym i zwrotnym. W centrum zainteresowania stawia dziedzictwo określane jako kontrowersyjne lub konfliktowe. Badacze z dziesięciu uniwersytetów/grup badawczych zajmują się takimi zbiorami muzealnymi różnych instytucji (publicznych, prywatnych), które wzbudzają dyskusje co do sposobów przechowywania, eksponowania czy publicznego zagospodarowania. Obiekty z tych kolekcji i praktyki generowane wokół nich są okazją do zadania pytań o sposoby kształtowania się wspólnot zmuszonych do podjęcia niewygodnych kwestii w relacji do ich tożsamości, samooceny czy wizerunku.

 

Projekt Awkward Objects... pyta o doświadczenie Zagłady na prowincji, o pamięć postronnych świadków, o odpowiedź afektywną i pamięciową na akt ludobójstwa, o manewrowanie pamięcią przez instytucje, kolekcjonerów i kuratorów, w końcu o praktyki archiwum i muzeum. Na spotkaniu przedstawione zostaną zgromadzone dane, które otwierają nowe pole dla dyskusji na temat reprezentacji Holokaustu.

 

Prezentacja w języku polskim.

Data opublikowania: 26.11.2017
Osoba publikująca: Sylwia Papier