Spotkanie z prof. Ewą Domańską

Wydział Polonistyki UJ oraz Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci zapraszają na spotkanie z prof. Ewą Domańską, które odbędzie się 24 listopada 2017, aula im. J. Błońskiego, ul. Grodzka 64 (sala 06).

 

17.00-17.45, prof. Ewa Domańska wygłosi wykład Nekrohumanistyka

(wykład mistrzowski organizowany przez Wydział Polonistyki UJ dla doktorantów; spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych)

 

17.45-18.15, dyskusja panelowa

 

Uczestnicy: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. Krzysztof Zamorski, dr Dawid Kobiałka

 

18.15-19.00 – dyskusja

 

Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, PWN 2017

Zagadnienie statusu martwego ciała i szczątków oraz sposobów postępowania z nimi staje się obecnie coraz ważniejszym tematem dyskusji i etycznych dylematów ze względu na wykorzystywanie ciała jako rezerwuaru organów i jako materiału biologicznego oraz na coraz bardziej wyrafinowane technologie umożliwiające przetwarzanie i wykorzystywanie materii organicznej. Duży wpływ na wzrost zainteresowania szczątkami mają także nasilające się problemy z zarządzaniem ciałami w przypadkach katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, masowych mordów i epidemii oraz w związku z „ruchami ekshumacyjnymi” i wykorzystaniem szczątków w celach politycznych. Zagadnieniami tymi zajmuje się szybko rozwijająca się transdyscyplina badań określana jako „studia martwego ciała” (dead body studies). Lokując się w ich ramach, Nekros określa je jako samodzielne i wielodziedzinowe pole badań i włącza do nauk o życiu i o Ziemi. Prowadzone badania zaplanowane zostały jako wkład w budowanie zorientowanej na przyszłość biohumanistyki, która proponowana jest jako uzupełnienie, ale i często jako sposób na przekroczenie podejść i teorii tworzonych w ramach humanistyki antropocentrycznej i interpretatywnej.

Data opublikowania: 16.11.2017
Osoba publikująca: Sylwia Papier