Warsztatowe czytanie i dyskusja nad tomem "Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej"

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci zaprasza na warsztatowe czytanie i dyskusję nad tomem Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (Warszawa 2017).

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 o godz. 17.00, ul. Gołębia 20, sala nr 18.

W dyskusji wezmą udział redaktorzy tomu i autorzy artykułów:

Iwona Kurz, Justyna Kowalska-Leder, Jan Borowicz (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)

 

Uczestników spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z tomem, szczególnie zaś z artykułami: Wstęp oraz Buty, Chleb, Mur. Artykuły można otrzymać pisząc na adres kulturypamieci@gmail.com

 

„Książka ta omawia rozmaite ślady dyskursywne, performatywne i wizualne, które przywołują, nie zawsze w sposób oczywisty, skojarzenia z  Zagładą. Znaki te manifestują się w wypowiedziach potocznych, artystycznych i naukowych w różnych mediach -  w słowie mówionym, pisanym, w druku, fotografii, filmie, architekturze czy wielogatunkowych głosach internetowych”.

Justyna Kowalska-Leder

 

 

Justyna Kowalska-Leder – kieruje pracami Zespołu Pamięci o Zagładzie w Instytucie Kultury Polskiej UW, zajmuje się historią kultury polskiej XX wieku.

 

Iwona Kurz – wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu.

 

Jan Borowicz – kulturoznawca i psycholog. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychoanalizę, studia nad Zagładą i pamięcią.

Data opublikowania: 06.11.2017
Osoba publikująca: Sylwia Papier