Jak wygląda transformacja? Kultura wizualna i pamięć po 1989 r.

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci zaprasza na spotkanie z kuratorem "Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku", Stachem Szabłowskim oraz zaproszonymi ekspertami - Wiktorią Kozioł oraz Jakubem Majmurkiem. O sposobach pamiętania (i używania) transformacji, możliwościach jej pokazywania, retuszowania, ukrywania, rekonstruowania, a także o jej roli w dzisiejszej polskiej kulturze pamięci,  z zaproszonymi gośćmi porozmawia dr Maria Kobielska z Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci.

 

Jak wygląda polska transformacja 1989 roku? Jej dzisiejszy obraz to już obraz pamiętany - a więc efekt wciąż trwających procesów, kształtowany przez nostalgię, dyskusje, napięcia, historyczną prawdę i powstające fikcje, uzgadnianie wspólnych wersji, konflikty, spory i polityki pamięci. Ich narzędziami są różnego rodzaju obrazy: filmy, fotografie, plakaty, logotypy, emblematy, a także oczywiście dzieła sztuki. "Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku", wystawa zorganizowana w tym roku przez CSW U-jazdowski, stanowiła przegląd różnych wizualnych form polskości - i namysł nad dziedzictwem, nieraz trudnym, 1989 roku. Z jej kuratorem, Stachem Szabłowskim oraz zaproszonymi ekspertami -

Wiktorią Kozioł oraz Jakubem Majmurkiem - porozmawiamy o sposobach pamiętania (i używania) transformacji, możliwościach jej pokazywania, retuszowania, ukrywania, rekonstruowania, a także o jej roli w dzisiejszej polskiej kulturze pamięci.

 

Spotkanie poprowadzi dr Maria Kobielska z Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci.

 

Wydarzenie towarzyszy ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Transformacja w (kon)tekstach kultury. Konferencja naukowa, organizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury